Aan alle (familierecht)advocaten van Zeeland,

Op donderdag 26 november (van 10.00 – 11.30) en maandag 1 december (van 13.30-15.00) organiseren we vanuit Kind in Scheiding Zeeland (KisZ) een digitale bijeenkomst voor (familie)advocaten werkzaam in Zeeland.

Naast onze preventieve en verbindende taak is KisZ tevens verbonden aan de pilot Uniform Hulpaanbod (UHA) van de Rechtbank Zeeland West Brabant. De rechtbank verwijst ouders naar het loket ( = KisZ) omdat de situatie dringend vraagt om inzet van de juiste hulp.

We merken dat advocaten steeds vaker naar ons verwijzen voor advies, maar ook zelf advies bij ons vragen, wat wij een heel positieve ontwikkeling vinden. Graag zetten wij deze positieve trend door bij alle advocaten in Zeeland!

In deze bijeenkomsten willen we graag nader met u kennismaken, uitwisselen wat wij voor elkaar kunnen betekenen, onze rol in de UHA’s uitleggen om ons samen sterk(er) te maken voor kinderen van gescheiden ouders.

Als u wilt deelnemen kunt u mailen naar: scheidingsexperts@springjeugd.nl

Graag tot ziens!

Nadine Krekelberg, Sofie Labens, Marleen Verraes en Daniëlle Bakker